Zajęcia Squash

Zajęcia Squasha!

Ćwiczyliśmy w dwóch grupach wiekowych, w klubie Enjoy Squash. Nad organizacją i przebiegiem zajęć czuwali nasi wuefiści, panowie: Paweł Salamon i Wacław Staszkiewicz.
Zajęcia odbywają się w ustalone soboty i dla naszych uczniów są bezpłatne.
Nauczyciele też trenują, kto wie może podejmą wyzwanie i spróbują pokonać naszych uczniów!!!