OGŁOSZENIA

Lista przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021

LISTA PRZYJĘTYCH 
Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna
Nazwisko Imię Decyzja
Bartkowiak Beniamin przyjęty
Berdychowska Zuzanna przyjęta
Białek Jan przyjęty
Borys Miłosz przyjęty
Broda Antoni przyjęty
Brzóska Anna przyjęta
Budny Kacper przyjęty
Cebulska Jowita przyjęta
Choiński Witold przyjęty
Dudek Aleksandra przyjęta
Duszyk Filip przyjęty
Dwornik-Midor Leon przyjęty
Dybek Michał przyjęty
Folek Małgorzata przyjęta
Gancarz Paulina przyjęta
Ganobis Aleksandra przyjęta
Gluza Lena przyjęta
Górka Maksymilian przyjęty
Grzybek Tamara przyjęta
Harat Paweł przyjęty
Hobot Dawid przyjęty
Janicka Amelia przyjęta
Janowiec Lena przyjęta
Jeż Bartłomiej przyjęty
Jędrzejewski Michał przyjęty
Kamieńska-Gańczarczyk Emilia przyjęta
Kania Kazimierz przyjęty
Karbownik Nataniel przyjęty
Klich Filip przyjęty
Kopeć Mikołaj przyjęty
Koska Weronika przyjęta
Kottas Filip przyjęty
Kubas Marcin przyjęty
Kubowicz Apolonia przyjęta
Kupczak Maciej przyjęty
Marek Pola przyjęta
Michalski Miłosz przyjęty
Mikołajczyk Hanna przyjęta
Mróz Aleksandra przyjęta
Musioł Hanna przyjęta
Myśliwiec Jagoda przyjęta
Niemczyk Maciej przyjęty
Olszanicki Filip przyjęty
Owczarz Zofia przyjęta
Pilarska Pola przyjęta
Pluskota Marcel przyjęty
Poddębniak Zofia przyjęta
Przybyła Lena przyjęta
Rozpara Dominik przyjęty
Sapiński Marek przyjęty
Smolec Antonina przyjęta
Sojka Natan przyjęty
Stańczyk Hanna przyjęta
Stusek Bartosz przyjęty
Tadrało Oskar przyjęty
Walusiak Karol przyjęty
Wieczorek Jakub przyjęty
Wulkiewicz Nikodem przyjęty
Zagórski Leon przyjęty
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
24.04.2020 r. Izabela Łobaza

ODWOŁANIA:  

INFORMACJA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych, rodzic kandydata może złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku, sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie  w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek do pobrania:    WNIOSEK W WORD         WNIOSEK W PDF.

Wielkość czcionki
Kontrast